Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över












Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenord



Första sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


utveckla.nu #3 september 20006
En tidskrift från Utvecklingsrådet för den statliga sektorn

"Tullverket är också en av de myndigheter som deltar i projektet "Olikhet som Tillgång". Totalt 150 anställda gick hösten 2005 utbildningen "Öppna Fönster" som syftar till att utveckla respekt, kreativitet, öppenhet och energi. Bland annat får deltagarna ta ställning till problem och gissa vad de andra svarade.
Initiativtagare till Tullverkets projekt var Susanne Andersson, kompetenscenter och resurschef på Kvalitetssäkrade operatörer, ett av Tullverkets sex kompetenscenter.
- Vi planerade en ny organisation och jag skulle bli chef för 40 personer med olika bakgrund och från olika platser i landet. Min uppgift är att skapa möjligheter för alla att bidra med sin kompetens.
Deltagarna tyckte att projektet var bra, framför allt för att de lärde känna varandra bättre, men också för att det gynnade deras personliga utveckling.
- Det här är ett sätt att skapa en arbetsplats där alla ryms och blir respekterade för vad de är, säger Susanne Andersson.
- Det måste få ta tid. Nu vågar fler säga vad de är bra på, och det kan påverka arbetsresultatet på sikt.
Sådana här projekt bygger upp medarbetarnas självförtroende och självbild"

Citerat ur artikeln "Därför gick vi med i projektet"