Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över
Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenordFörsta sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


Om ledarskap Om ledarskap

"Under Vietnamkriget förlorade USA 7.000 officerare. I efterhand har det visat sig att 4.000 av dessa avrättades av de egna trupperna, som en direkt konsekvens av ett auktoritärt ledarskap. Insikten ledde till en ny ledarskapsutbildning inom amerikanska armén. Koncept hade utarbetats av en grupp beteendevetare i USA, som tog fasta på jämlikhet och demokratiska värden. Detta är ursprunget till UCL.
Vad har nu krigssituationer med dagens arbetsliv och ledarskap att göra? Jo, "ett dominant ledarskap" får allvarliga följder även i vårt moderna samhälle, vilket visar sig i minskad effektivitet, reducerad hälsa och i diskrimineringsprocesser. (DN 7/8 2010: "Givetvis skall vi ha nolltolerans för mobbning på våra arbetsplatser!" Gabriel Oxenstierna, Forskare; Töres Theorell, Professor; Stig Elofsson, Docent.) " Citatet är hämtat från Linen Ledarskap

Vår syn på ledarskap kan enkelt sammanfattas genom detta citat från den Japanske företagsledaren Matsushita. Uttalandet är gjort mitt under den japanska "kvalitetsrevolutionen" då japansk produktion och kvalitetsutveckling överträffade traditionellt västerländska företag. Företag som Toyota och Sony utvecklades till internationella storföretag.

"För er är kärnan i chefskap att överföra idéerna från chefernas huvuden till jobbarnas händer. Vi däremot har lämnat Taylor. Vi har för länge sedan förstått att företagandet är så komplicerat och svårt, så oförutsägbart, konkurrensmättat och kaotiskt att vår fortsatta existens beror på om vi ständigt och systematiskt förmår uppbåda varje uns av kunskap och begåvning i företaget.
För oss är kärnan i chefskapet detsamma som ledarskap, dvs. konsten att uppbåda, inrikta och släppa loss alla anställdas kunskaper och mentala resurser för att utveckla företaget och dess verksamheter. Vi har bättre än ni analyserat och bedömt omfattningen och allvaret i den nya tekniska och ekonomiska utmaningen. Därför vet vi att kunskap och intelligens hos en handfull, aldrig så smarta teknokrater aldrig kommer att räcka för att möta utmaningen med hopp om framgång.
Det är endast genom att utnyttja den samlade "hjärnkraften" hos alla sina anställda som ett företag kan möta föränderligheten och prövningarna som är så utmärkande för dagens företagsmiljö."

Konosuke Matsushita, Matsushita Electric 1979