Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över
Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenordFörsta sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


Använd nya Fönsterspelet online utan kostnad tills pandemin är över www.openwindows-game.com - håll avstånd

Instruktion
1. Skapa en Avatar som är ditt ID under spelet. Du kan använda ditt riktiga namn och mail eller påhittade uppgifter. Du kan också använda ett foto som representerar dig i spelet.
2. Registrera deltagare: Du kan själv registrera (Sign up) deltagarna i förväg eller låta varje deltagare göra det själv. Skriv in deltagarnas mail, namn och lösenord. Alla i en grupp kan ha samma lösenord. Först när en deltagare är registrerad och har ett namn kan deltagare logga in och därefter bjudas in till spel.
3. Skapa ett spel genom att välja ett namn på speltillfället och välj ett urval frågor.
4. Bjud in deltagare
5. Bestäm en tidpunkt då ni startar ett spel.
6. Välj hur ni vill kommunicera under spelet (ex: Skype, Zoom, telefonkonferens. Det går även att spela utan annan interaktion än den som sker inne i spelet. Använd i så fall chatten)
7. Du bjuder in deltagare till ett spel genom att skriva in deltagarens mailadress. Om deltagaren är registrerad dyker namnet upp. Klicka på namnet och deltagaren ingår i gruppen. Bjud in nästa tills alla i gruppen är inkuderade.
8. När du trycker på starta spel får de inbjudna deltagarna en liten röd prick bredvid sin "klocka" övers på sin skärm. När hon klickar på klockan får hon en fråga om hon vill delta.
9. När alla accepterat inbjudan kan spelet börja.
10. En fråga ställs till en deltagare (Fokuspersonen) , Fokuspersonen väljer svar, övriga deltagare gissar vilket svar hon väljer. Först när alla klickat på "Answer" visas utfallet på fråga. När alla klickat på "Next question" ställs en ny fråga till nästa fokusperson
11. Efter att alla svarat motiverar deltagarna sina val. Fokuspersonen avlutar med att motivera sitt val
12. OBS! Att motivera och förklara varför Du tror att fokuspersonen har valt ett visst svarsalternativ är viktigt och det missas lätt. Påminn varandra löpande om detta! Lika viktigt är det att fokuspersonen motiverar sitt val av svarsalternativ.

Openwindowsgame i den här versionen kan spelas med 2 till 6 deltagare. Resultatet för två spelare visas i form av procent rätta gissningar. Den som har flest rätta gissningar vinner!
Resultat med fler än två deltagare visas i form av fönster. Den som har störst "öppet fönster" vinner!
Poängfördelning:
Den som gissar rätt på fokuspersonens val ges en poäng "Jag Känner Dig"
Fokusperson ges en poäng "Du känner Mig" för var och en som gissar rätt på dennes val.
Vinnare:
Produkten "Jag Känner Dig" gånger "Du känner mig" ger vinnaren. Störst produkt ("öppet fönster") vinner!
Fönsterspelets formel: "Jag Känner Dig" gånger "Du Känner Mig" = "Vi känner varandra"


www.openwindows-game.com

För frågor och ytterligare information kontakta Olof Rehn Telefon: 070 395 26 45
E-post: olof.rehn@igloo.se