Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över
Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenordFörsta sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


Enkät Johari 360
Open Windows lanserar nu sitt tredje Internetbaserade feed-back verktyg. Det är en ny typ av 360-gradersenkät där alla i gruppen ger feedback till varandra. Tidigare 360-gradersenkäter har handlat om att en person fått feedback från över-, sido- och underställda medarbetare. Här får alla i gruppen feedback av alla.
För att en stor grupp inte ska få en alltför stor mängd frågor att besvara så har den här enkäten endast två frågor. Frågorna i enkäten är kärnfrågor och är valda utifrån vår omfattande erfarenhet av team- och kommunikationsutveckling.
Vår erfarenhet är att resultatet som det här presenteras för en deltagare både driver den personliga utveckling och gruppens utveckling framåt. Klicka på länken nedan så får du se hur resultatet presenteras för en deltagare.

Vill du testa att använda enkäten utan kostnad behöver du kunna logga in på sidan.
I utbyte för att du använder enkäten vill vi ha dina kreativa och kritiska synpunkter.

Du får dina inloggningsuppgifter genom att klicka på Registrera dig och fylla i formuläret.

Så här presenteras resultatet i OpenWindows nya 360-enkät .