Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över
Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenordFörsta sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


Fönsterspelet - Ett utvecklingsverktyg för grupper!

Under en workshop med Fönsterspelet presenteras gruppdeltagarna för noggrant utvalda öppna frågeställningar eller dilemman som presenteras i en genomtänkt ordning. Det kan vara arbetsrelaterade frågor eller frågor av mer allmänmänsklig karaktär.

Frågeställningarna stimulerar till öppenhjärtiga och ofta roliga diskussioner. Processen ger ett ökat förtroende gruppmedlemmarna emellan och stimulerar till ökad öppenhet. Diskussionerna upplevs som spännande, väcker intresse och förhöjer energinivån i gruppen.

Fönsterspelet, med frågorna skrivna på spelkort har spelats sedan 1992. Det har fått överlägset höga utvärderingsbetyg från samtliga deltagare från de många företag och institutioner där Fönsterspelet använts. Det är roligt, det känns meningsfullt och det är utvecklande!

Fönsterspelet är ett kommunikations- och relationsutvecklingsverktyg som ökar öppenheten i gruppen och ger ny energi. Genom sig själv känner man andra och genom andra känner man sig själv. Självkännedomen ökar.

En workshop med Fönsterspelet online är ett laboratorium för kommunikation och feedback där deltagarna ger och tar emot feedback från varandra.

Denna webbplats innehåller en datoriserad version av Fönsterspelet som körs via Internet och som ger nya möjligheter som inte tidigare kunnat uppnås.

Nu är det möjligt att direkt få mätvärden på gruppens och gruppmedlemmarnas utveckling.. Resultat från en workshop presenteras också grafiskt och kan sammanställas på flera olika sätt. Frågeurval och presentationsordning kan styras i detalj. Effekterna av olika frågeställningar kan undersökas.

Fönsterspelet på Internet är både en effektiv grupputvecklingsmetod och ett verktyg för forskning i grupputvecklingsprocesser. Fönsterspelet på Internet ger mätvärden som kan relateras till andra faktorer, t.ex. trivsel, kreativitet och ekonomiska resultat. Jämförelser mellan grupper kan göras.

Hur resultat presenteras i Fönsterspelet.

För frågor och ytterligare information kontakta Olof Rehn Telefon: 070 395 26 45
E-post: olof.rehn@igloo.se